Udskriv

Aktiviteter

 
 

Beboerne på Hareskovbo har deres egen beboerforening.

Formålet med Hareskovbos beboerforening er, at varetage beboernes interesser, fremføre forslag eller klager for Hareskovbos ledelse, samt søge tilvejebragt bedst mulige forhold til Hareskovbos bestyrelse, administration og funktionærer.

Til varetagelse af beboernes interesser hører også, at der søges skabt kontakt mellem beboerne indbyrdes gennem arrangementer af kulturel og selskabelig art.

Beboerforeningen ledes af en bestyrelse på 5 som vælges på den årlige generalforsamling, der afholdes hvert år.

På Hareskovbo eksisterer ikke en beboerrepræsentation.

Se beboerforeningens vedtægter her:

Vedtægter for Hareskovbos beboerforening

 

 

Kollektivhuset Hareskovbo   Bagsværdvej 248   2880 Bagsværd    E-mail: info@hareskovbo.dk

Foreningen til Fremskaffelse af Boliger for Ældre og Enlige www.kollektivhus.dk