Udskriv
 

Nøgler
Såfremt De skulle være uheldig at låse Dem selv ude, kan De låne en ekstra nøgle ved henvendelse til varmemesteren. For egen skyld bedes De huske at aflevere nøglen igen.
Efter kl. 15 kan De få hjælp på plejehjemmets afdeling C.
Ekstra nøgler kan bestilles hos varmemesteren.

Bibliotek
Oplysninger findes på opslagstavlen ved indgangen.

Affaldsposer
Affaldsposer udleveres hos varmemesteren.

Cykelkælder
Cykelkælder findes under blok 1 og blok 2. I blok 2 er døren aflåst.

Kælderrum
Til hver lejlighed er der et afgrænset antal hylder i et anvist kælderrum.
Alle opbevarede effekter bedes mærket tydeligt med navn og lejlighedsnummer.

Gymnastik
Hver vinter er der lettere gymnastik 2 gange ugentligt. Nærmere oplysninger kan fås hos beboerforeningens bestyrelse.

Fuglefodring
Af hensyn til miljø samt risiko for rotter og mus, er fodring af udendørs fugle strengt forbudt.

Aflåsning
Hoveddøren låses automatisk hver aften kl. 20, og er aflåst indtil næste morgen.
Husk at underrette gæster ved besøg.

Fysioterapi
Boligafdelingens beboere kan, efter lægehenvisning, tilbydes fysiurgisk behandling efter gældende takster.
Henvendelse for aftale skal ske til fysioterapi-afdelingen i plejehjemmet.


 

 

Kollektivhuset Hareskovbo   Bagsværdvej 248   2880 Bagsværd    E-mail: info@hareskovbo.dk

Foreningen til Fremskaffelse af Boliger for Ældre og Enlige www.kollektivhus.dk